Súkromné stomatologické zariadenie

Vstupná prehliadka

 

Na prvom stretnutí Vás radi spoznáme a na základe prehliadky určíme, v akom stave sa vaše zuby nachádzajú. Prvotné vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie ústnej dutiny - zubov, slizní aj mäkkých tkanv.

Navyše Vám spravíme RTG snímku chrupu aby sme odhalili možné kazy v medzizubných priestorch či pod staršími výplňami, prípadne iné problémy v okolí zubov a dutine ústnej.

Pri vstupnej prehliadke navrhneme liečebný plán, prípadne viaceré

alternatívy, ako sa dá váš problém vyriešiť s ohľadom

 na vaše očakávania a financie.

Záchovná stomatológia

 

Hlavným cieľom záchovnej stomatológie je udržať zuby zdravé

a zachovať ich čo najdlhšie v ústnej dutine.

Patria sem výkony preventívne, ale hlavne ošetrenie zubov

už postihnutých zubným kazom. Zuby na ktorých

sa zistí prítomnosť kazu sú ošetrené výplňou. Snahou našich stomatológov je diagnostikovať kaz čo najskôr

a ošetriť ho tak aby bol zákrok minimálne nepríjemný

a zachovať čo najväčšiu časť zuba.

Endodoncia

 

Endodontické ošetrenie je potrebné v prípade zápalu

alebo infekcie zubnej drene. Počas ošetrenia

vydezinfikujeme koreňový systém zuba a zaplníme ho koreňovou výplňou. Toto ošetrenie umožní v mnohých

prípadoch uchovať aj nevitálne zuby v dutine ústnej, je však technologicky a časovo veľmi náročné a často

vyžaduje aj následné protetické ošetrenie daného zuba.

Protetika

 

Protetické ošetrenie sa zaoberá rehabilitáciou chrupu pacienta

pri rôznych defektoch chrupu, strate jedného alebo viacerých zubov, ako aj pri úplnej bezzubosti. Pri plánovaní protetickej liečby máme

na výber z rôznych druhov náhrad od fixných (fazety, inlaye, korunky, mostíky) po snímateľné. Moderné postupy vrátane náhrad nesených implantátmi umožňujú zhotovenie vysoko estetických

a plne funkčných protetických prác.

Chirurgia

 

Náplňou tohto odboru sú rôzne chirurgické zákroky v ústnej dutine.

Na našej klinike vykonávame všetky zákroky dentoalveolárnej

chirurgie, medzi najčastejšie patria extrakcie, resekcie, úpravy mäkkých tkanív a zavedenie implantátov. Všetky zákroky sú realizované

v lokálnej anestézii a samozrejmosťou je výborná pooperačná starostlivosť, čo minimalizuje diskomfort pacienta aj po náročnejších zákrokoch.

Implantológia

 

Možnosť ošetrenia zubnými implantátmi predstavuje výrazný pokrok

v stomatológii, implantát nahrádza kompletne chýbajúci zub.

Pred ošetrením implantátmi je potrebná konzultácia

a zhotovenie CT, aby mohol byť vypracovaný čo najlepší

plán ošetrenia.

Ošetrenie prebieha v lokálnej anestézii, najprv chirurg do kosti

zavedie implantát a následne sa realizuje protetická fáza.

Dentálna hygiena

 

Dentálna hygiena je nezastupiteľnou súčasťou modernej stomatologickej praxe a pre ľudí, ktorým nie je ich orálne zdravie ľahostajné, je rovnako dôležitá ako pravidelné preventívne prehliadky. Jej cieľom je prevencia ochorení tvrdých zubných tkanív (zubný kaz)

a ochorení závesného aparátu zuba (parodontóza).  Dentálnu hygienu

u nás vykonávajú špecialistky – dentálne hygieničky.

Pedostomatológia

 

Starostlivosť o zuby najmladších pacientov je pre nás veľmi dôležitá, pretože správnym prístupom už od prerezania prvých zúbkov môžeme pomocou správne zvolenej prevencie predísť kazom a rôznym neskorším komplikáciám. Starostlivosť o detských pacientov má svoje špecifiká a je náročná, v našom kolektíve sa ošetreniu detí venujú väčšinou mladí doktori s citlivým a trpezlivým prístupom.

Ošetrenie v celkovej anestéze

 

Pri neprekonateľnom strachu poskytujeme aj možnosť ošetrenia

v celkovej anestézii. Do úvahy prichádza hlavne pri náročnejších zákrokoch ako sú napr. viacnásobné extrakcie. Ošetrenie je zabezpečené zazmluvneným špecialistom – anesteziológom.

Takýto typ ošetrenia vyžaduje individuálne posúdenie

stomatológom a vyšetrenie u všeobecného lekára.

Bielenie zubov

 

Bielenie zubov je dlhodobé zosvetlenie odtieňa vlastných zdravých zubov. Existujú rôzne typy bielenia:

ambulantné bielenie, domáce bielenie alebo ich kombinácia.

Pred každým bielením je potrebná konzultácia so

stomatológom a absolvovanie dentálnej hygieny.

TECHNOLÓGIE - ZUBNÉ RTG

 

Vyšetrenie zubov pomocou RTG je nevyhnutnou súčasťou kvalitného stomatologického ošetrenia. V našom stomatologickom centre

máme prístroj na zhotovenie panoramatických snímok, bočných snímok a niekoľko prístrojov na zhotovenie intraorálnych snímok.

Snímky robíme na vyžiadanie ošetrujúcim stomatológom aj pacientom z iných zubných ambulancií

a podľa potreby ho napálime na CD alebo pošleme e-mailom.

ORDINAČNÁ DOBA

MUDr. Nemcová Zuzana

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

 

08.00 – 16.00

08.00 – 15.00

10.00 – 18.00

08.00 – 16.00

08.00 – 13.00

MUDr. Rexa Ivan

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

 

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

11.00 – 19.00

08.00 – 16.00

08.00 – 14.00

KONTAKT

 

Jesenského 1602/23, 040 01 Košice-Staré Mesto

MUDr. Nemcová Zuzana

 

 

MUDr. Rexa Ivan

 

E-mail: nemcovarexa@gmail.com

Web: www.nemcova-rexa.eu

Copyright © 2015 Nemcova-Rexa. All Rights Reserved.

+421 55 623 19 08

+421 905 485 329

+421 911 485 329

+421 55 623 19 48

+421 905 479 740