Jesenského 23, Košice-Staré Mesto

Odbornosť, efektivita a bezbolestnosť

O nás

Spoločnosť Nemcová & Rexa ml. s.r.o. vznikla v roku 2007 ako pokračovateľ súkromnej zubnej ambulancie MUDr. Nemcovej Zuzany založenej v roku 1995. V našej praxi pôsobia dvaja lekári Dr. Nemcová Zuzana a Dr. Rexa Ivan ml. Náš profesionálny tím s dlhoročnou praxou a zahraničnými certifikátmi Vám poskytne maximálnu starostlivosť, v čase, ktorý Vám vyhovuje. Veríme, že budete v spoločnosti Nemcová & Rexa ml. spokojní rovnako ako väčšina našich pacientov, ktorí nás odporučajú ďalej. Naša prax poskytuje komplexné bezbolestné stomatologické ošetrenie na vysokej profesionálnej úrovni v príjemnom prostredí v centre mesta. Používame moderné pracovné postupy od renomovaných výrobcov.

Fotografia MUDr. Ivan Rexa ml.

MUDr. Ivan Rexa ml.

Ukončil štúdium na UPJŠ v Košiciach v roku 2002, atestoval v roku 2007, zúčastnil sa školení týkajucich sa endodoncie, chirurgie a implantológie u nás aj v zahraničí.

Fotografia MUDr. Zuzana Nemcová

MUDr. Zuzana Nemcová

Ukončila štúdium na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1979, po štúdiu pracovala na I. stomatologickej klinike v Košiciach. Atestovala v roku 1983. V roku 1993 absolvovala nadstavbu z protetickej stomatológie v Bratislave. Absolvovala množstvo školení týkajúcich sa protetiky a implantológie.

Služby

Na prvom stretnutí Vás radi spoznáme a na základe prehliadky určíme, v akom stave sa vaše zuby nachádzajú. Prvotné vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie ústnej dutiny - zubov, slizní aj mäkkých tkanv. Navyše Vám spravíme RTG snímku chrupu aby sme odhalili možné kazy v medzizubných priestorch či pod staršími výplňami, prípadne iné problémy v okolí zubov a dutine ústnej. Pri vstupnej prehliadke navrhneme liečebný plán, prípadne viaceré alternatívy, ako sa dá váš problém vyriešiť s ohľadom na vaše očakávania a financie.

Endodontické ošetrenie je potrebné v prípade zápalu alebo infekcie zubnej drene. Počas ošetrenia vydezinfikujeme koreňový systém zuba a zaplníme ho koreňovou výplňou. Toto ošetrenie umožní v mnohých prípadoch uchovať aj nevitálne zuby v dutine ústnej, je však technologicky a časovo veľmi náročné a často vyžaduje aj následné protetické ošetrenie daného zuba.

Protetické ošetrenie sa zaoberá rehabilitáciou chrupu pacienta pri rôznych defektoch chrupu, strate jedného alebo viacerých zubov, ako aj pri úplnej bezzubosti. Pri plánovaní protetickej liečby máme na výber z rôznych druhov náhrad od fixných (fazety, inlaye, korunky, mostíky) po snímateľné. Moderné postupy vrátane náhrad nesených implantátmi umožňujú zhotovenie vysoko estetických a plne funkčných protetických prác.

Dentálna hygiena je nezastupiteľnou súčasťou modernej stomatologickej praxe a pre ľudí, ktorým nie je ich orálne zdravie ľahostajné, je rovnako dôležitá ako pravidelné preventívne prehliadky. Jej cieľom je prevencia ochorení tvrdých zubných tkanív (zubný kaz) a ochorení závesného aparátu zuba (parodontóza). Dentálnu hygienu u nás vykonávajú špecialistky – dentálne hygieničky.

Pri neprekonateľnom strachu poskytujeme aj možnosť ošetrenia v celkovej anestézii. Do úvahy prichádza hlavne pri náročnejších zákrokoch ako sú napr. viacnásobné extrakcie. Ošetrenie je zabezpečené zazmluvneným špecialistom – anesteziológom. Takýto typ ošetrenia vyžaduje individuálne posúdenie stomatológom a vyšetrenie u všeobecného lekára.

Hlavným cieľom záchovnej stomatológie je udržať zuby zdravé a zachovať ich čo najdlhšie v ústnej dutine. Patria sem výkony preventívne, ale hlavne ošetrenie zubov už postihnutých zubným kazom. Zuby na ktorých sa zistí prítomnosť kazu sú ošetrené výplňou. Snahou našich stomatológov je diagnostikovať kaz čo najskôr a ošetriť ho tak aby bol zákrok minimálne nepríjemný a zachovať čo najväčšiu časť zuba.

Náplňou tohto odboru sú rôzne chirurgické zákroky v ústnej dutine. Na našej klinike vykonávame všetky zákroky dentoalveolárnej chirurgie, medzi najčastejšie patria extrakcie, resekcie, úpravy mäkkých tkanív a zavedenie implantátov. Všetky zákroky sú realizované v lokálnej anestézii a samozrejmosťou je výborná pooperačná starostlivosť, čo minimalizuje diskomfort pacienta aj po náročnejších zákrokoch.

Možnosť ošetrenia zubnými implantátmi predstavuje výrazný pokrok v stomatológii, implantát nahrádza kompletne chýbajúci zub. Pred ošetrením implantátmi je potrebná konzultácia a zhotovenie CT, aby mohol byť vypracovaný čo najlepší plán ošetrenia. Ošetrenie prebieha v lokálnej anestézii, najprv chirurg do kosti zavedie implantát a následne sa realizuje protetická fáza.

Starostlivosť o zuby najmladších pacientov je pre nás veľmi dôležitá, pretože správnym prístupom už od prerezania prvých zúbkov môžeme pomocou správne zvolenej prevencie predísť kazom a rôznym neskorším komplikáciám. Starostlivosť o detských pacientov má svoje špecifiká a je náročná, v našom kolektíve sa ošetreniu detí venujú väčšinou mladí doktori s citlivým a trpezlivým prístupom.

Bielenie zubov je dlhodobé zosvetlenie odtieňa vlastných zdravých zubov. Existujú rôzne typy bielenia: ambulantné bielenie, domáce bielenie alebo ich kombinácia. Pred každým bielením je potrebná konzultácia so stomatológom a absolvovanie dentálnej hygieny.

Vyšetrenie zubov pomocou RTG je nevyhnutnou súčasťou kvalitného stomatologického ošetrenia. V našom stomatologickom centre máme prístroj na zhotovenie panoramatických snímok, bočných snímok a niekoľko prístrojov na zhotovenie intraorálnych snímok. Snímky robíme na vyžiadanie ošetrujúcim stomatológom aj pacientom z iných zubných ambulancií a podľa potreby ho napálime na CD alebo pošleme e-mailom.

Cenník

Cena výkonu s účasťou zdravotnej poisťovne (doplatok)* Cena výkonu bez účasťi zdravotnej poisťovne (priama platba)
Nedodržaný termín (bez odhlásenia) 20€ 20€
Vstupné komplexné vyšetrenie-založenie zdravotnej karty, plán ošetrenia, zhodnotenie OPG, posúdenie celkového zdravotného stavu, diagnostika, plán liečby, študijné modely, foto 20€ 30€
Preventívna prehliadka 0€ 11€
Odborná konzultácia (zálohová platba) 30€ / 30 min. 30€ / 30 min.
Akútne ošetrenie v ordinačnom čase – neevidovaný pacient 40€ 40€
Ošetrenie mimo ordinačných hodín – po dohode, výkon sa pripočítava 100€ 100€
Konzultácia neevidovaného pacienta 30€ / 30 min. 30€ / 30 min.
Anestéza (supracain, intraligamentárna) 10€ 13€
RVG – manipulačný poplatok 9€ 13€
OPG – manipulačný poplatok 13€ 18.50€
3D RTG 40€ 40€

*Spoluúčasť zdravotnej poisťovne pri niektorých výkonoch je podmienená preventívnou prehliadkou v minulom kalendárnom roku.

Cena výkonu s účasťou zdravotnej poisťovne (doplatok)* Cena výkonu bez účasťi zdravotnej poisťovne (priama platba)
Uzatvorenie trepanačného otvoru 30€ 38€
Jednoplôšková amalgámová výplň 26€ 34€
Jednoplôšková výplň krčok 32€ 40€
Jednoplôšková výplň fotokompozit deti (mliečny chrup) 27€ 29€
Jednoplôšková výplň deti Ketac - 12€
Jednoplôšková výplň fotokompozit 40€ 48€
Dvojplôšková amalgámová výplň 30€ 47.50€
Dvojplôšková výplň fotokompozit deti (mliečny chrup) 33€ 39.50€
Dvojplôšková Ketac výplň deti - 29€
Dvojplôšková výplň fotokompozit 51€ 68.50€
Trojplôšková amalgámová výplň 36€ 57.50€
Trojplôšková výplň fotokompozit deti (mliečny chrup) 39€ 43€
Trojplôšková Ketac výplň deti - 30€
Trojplôšková výplň fotokompozit 58€ 79.50€
Rekonštrukcia korunky z amalgámu 41€ 41€
Rekonštrukcia korunky z fotokompozitu 75€ 99€
Fazeta priamou modeláciou 90€ 110€
Provizórna výplň (prekrytie zubnej drene) 24€ 29€
Dlhodobé provizórium Ketac 1-plôšková 30€ 35€
Dlhodobé provizórium Ketac 2-plôšková 37€ 43€
Dlhodobé provizórium Ketac 3-plôšková 41€ 49€
Seal Protecz 7.50€ 8€
Pečatenie - 12€
Bielenie zubov – cena za 1 zub 7.70€ 11€
Vnútorné bielenie 15€ 20€

*Spoluúčasť zdravotnej poisťovne pri niektorých výkonoch je podmienená preventívnou prehliadkou v minulom kalendárnom roku. Záručná doba v záchovnej stomatológii: V00- V07 kompozitné a amalgámové výplne, za predpokladu, že pacient absolvoval preventívnu prehliadku raz ročne - 2 roky.

Cena výkonu s účasťou zdravotnej poisťovne (doplatok)* Cena výkonu bez účasťi zdravotnej poisťovne (priama platba)
Paliatívne endodontické ošetrenie deti (rozšírenie) - 7.50€
Paliatívne endodontické ošetrenie (rozšírenie) 17€ 23.50€
Reendodoncia 1 kk 22€ 30€
Zaplnenie 1 kk systémom Soft Core 34€ 58€
Prepílenie (trepanácia cez korunku) 25€ 28€
Vybratie zalomeného inštrumentu v kk - poukázaný pacient - neevidovaný 55€ 55€
Retrogradné plnenie 60€ 75€

*Spoluúčasť zdravotnej poisťovne pri niektorých výkonoch je podmienená preventívnou prehliadkou v minulom kalendárnom roku. Záručná doba v endodoncii: Endodontické ošetrenie zuba (viď informovaný súhlas)

Cena výkonu s účasťou zdravotnej poisťovne (doplatok)* Cena výkonu bez účasťi zdravotnej poisťovne (priama platba)
Extrakcia mliečného zuba + intraligamnetárna anestéza - 15.50€
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa - 35€
Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa - 43€
Komplikovaná extrakcia zuba - 55€
Komplikovaná extrakcia zuba + sutura - 75€
Chirurgická extrakcia zuba od 90€ do 110€
Chirurgická extrakcia neprerezanej 8 od 120€ 140€
Wasmundová plastika(uzatvorenie komunikácie medzi ústnou a čeľustnou dutinou) 65€ 90€
Dekapsulácia 40€ -
Lokálne ošetrenie - 3.5€
Resekcia koreňového hrotu na prednom zube 75€ 85€
Resekcia koreňového hrotu na bočnom zube 85€ 95.50€
Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu ako dodatok k výkonu E22, E23 20€ 50€
Uzdička - 45€
Vysokofrekvenčný prúd 18€ 21€
Zavedenie drenu 10€ 10€
Intraorálna incízia dentogenného abscesu - 20€
Extrakcia + použitie fibrinovej membrány z vlastnej krvi - 110€
Sutura 17€

*Spoluúčasť zdravotnej poisťovne pri niektorých výkonoch je podmienená preventívnou prehliadkou v minulom kalendárnom roku.

Cena výkonu s účasťou zdravotnej poisťovne (doplatok)* Cena výkonu bez účasťi zdravotnej poisťovne (priama platba)
Návrh čeľustno - protetického ošetrenia I 15€
Návrh čeľustno - protetického ošetrenia II 30€
Opätovné nasadenie fixnej náhrady - 9.50€
Preparácia na schodík - 30€
Preparácia do stratena - 15€
Protetický odtlačok - 35€
Kombinovaný odtlačok - 20€
Anatomický odtlačok 1 zuboradie - 15€
Rekonštrukcia interalveolárnych priestorov - 15€
Rekonštrukcia medzičeľustných vzťahov zhrýzovými šablónami - 21€
Skúška kovovej konštrukcie - 15€
Skúška koruniek (mostíka) - 10€
Nasadenie - 10€
Nasadenie so zásuvnými spojmi - 17€
Plášťová korunka (medzičlen) 93€ 113€
Fazetovaná korunka (medzičlen) 120€ 135€
Kovokeramická korunka (medzičlen) 200€ 240€
Dočasná živicová korunka - 53€
Koreňová čapová nadstavba (KČN) - 62€
Modelácia KČN z vosku priama - 40€
Preparácia na KČN - 18€
Dobrúsenie KČN - 18€
Medzerník - 65€
Totálna náhrada 220€ 270€
Čiastočne snímateľná náhrada 200€ 240€
Spona trojramenná - 8.30€
Liaty výstužný strmeň - 14.60€
Nacementovanie uvoľnenej korunky (1-člen) 6.6€ 9.90€
Nacementovanie uvoľneného mostíka (1-člen) 8.8€ 13€
Nočná dlaha 25€ 30€
Nočná dlaha + odtlačky 30€ 35€
Sňatie mostíka (1-člen) 10€ 15€
Protéza so zásuvnými spojmi - 300€
ČSN nesená Dolderovým strmeňom - 620€
Čiastočne snímateľná náhrada - 270€
Sňatie korunky (1-člen) - 5.50€
Predprotetická úprava (egalizácia) - 132€
Inmediatná náhrada - 80€
1 člen sklenné vlákno - 132€
1cm zdláhovanie sklenným vláknom - 35€
Celokeramická korunka 290€ 340€
Doplnenie zuba do protézy 50€

*Spoluúčasť zdravotnej poisťovne pri niektorých výkonoch je podmienená preventívnou prehliadkou v minulom kalendárnom roku. **Pri protetických prácach z drahého kovu sa cena kovu prepočítava podľa aktuálneho cenníka Safina , a.s ***Cena špecifických nadštandardných fixných a snímateľných protetických prác sa tvorí aktuálnym cenníkom zubných techník a dohodou o rozpočte. Záručná doba v protetickej stomatológii: Korunka plášťova liata - 3 roky Korunka fazetová štandardná živica - 2 roky Korunka fazetová špeciálna živica - 2 roky Korunka kovokeramická - 2 roky Snímateľné náhrady - 2 roky Implantáty - 3 roky ( dentálna hygiena povinná 2x ročne + kontroly podľa potreby) Záručné podmienky v protetickej stomatológii: Závady, ktoré vzniknú počas záručnej doby chybou výroby alebo materiálu, budú odstránené bezplatne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené: - mechanickým poškodením - zásahom povolanej osoby - úrazom - nevhodnou a nedostatočnou hygienou ústnej dutiny - reakciou organizmu a zmenami organizmu - iným neodborným zásahom - záruka prestáva platiť pri nedodržaní pravidelných kontrolných vyšetrení, stanovených ošetrujúcim lekárom

Cena výkonu s účasťou zdravotnej poisťovne (doplatok)* Cena výkonu bez účasťi zdravotnej poisťovne (priama platba)
Implantácia operačná fáza 600€ 600€
Nadstavba s kovokeramickou korunkou 350€ 350€
Nadstavba s kovokeramickou korunkou šrubovacia 365€ 365€
Nadstavba s DŽK 220€ 220€
Nadstavba na implantát 210€ 210€
Augmentačný materiál (1g) 130€ 130€
Sinus lift (uzatvorený) 330€ 330€
Sinus lift (otvorený) od 770€ do 1100€
Titanová skrutka do kosti 22€ 22€
Chirurgická membrána od 150€ do 300€
Celková anestéza 500€ 500€

*Spoluúčasť zdravotnej poisťovne pri niektorých výkonoch je podmienená preventívnou prehliadkou v minulom kalendárnom roku.

Cena výkonu s účasťou zdravotnej poisťovne (doplatok)* Cena výkonu bez účasťi zdravotnej poisťovne (priama platba)
Ústna hygiena profylaktická inštruktáž - 7.70€
Kontrola ústnej hygieny - 3.30€
Ozk - 20€
Ozk deti - 10€
Ozk sextant - 3.33€
Dočistenie zk - 30€
Polishing - 20€
Polishing deti - 10€
Polishing sextant - 3.30€
Superfloss - 5.50€
Airflow - 15€
TePe kefka - 1€
Fluoridácia (každé zuboradie) - 8€

Záručná doba: Akákoľvek záruka na stomatologické ošetrenie je podmienená absolvovanou preventívnou prehliadkou a dentálnou hygienou za posledných 12 mesiacov.

Logo Dovera
Logo Union
Logo Vseobecna zdravotna poistovna

Kontakt

Jesenského 1602/23, 040 01 Košice-Staré Mesto

Neváhajte nás kontaktovať alebo navštíviť na našom pracovisku, pri objednávaní uprednostňujeme telefonický kontakt. Po dohodnutí termínu Vám systém automaticky odošle 2 dni pred ošetrením správu s upozornením na mobil resp. email s presným potvrdením dohodnutého termínu. V nutnom prípade nám zašlite mail aj s konkrétnym dotazom.

MUDr. Nemcová Zuzana

  • Pondelok: 8.00 - 16.00
  • Utorok: 8.00 - 15.00
  • Streda: 10.00 - 18.00
  • Štvrtok: 8.00 - 16.00
  • Piatok: 8.00 - 13.00

MUDr. Ivan Rexa ml.

  • Pondelok: 8.00 - 16.00
  • Utorok: 8.00 - 16.00
  • Streda: 11.00 - 19.00
  • Štvrtok: 8.00 - 16.00
  • Piatok: 8.00 - 14.00